Zasoby informacyjne dotyczące medycyny molekularnej

Serwis zawiera materiały informacyjne i dydaktyczne dotyczące tematyki medycyny molekularnej. Serwis jest zbiorem opracowanych haseł i tematów w formacie WikiMedia.
Strona serwisu: http://bioinfo.imdik.pan.pl/wiki

Bio-Med