Zintegrowany serwis do modelowania struktur receptorów GPCR i dokowania ligandów

  • GPCRM –  serwis do modelowania przez homologię struktur receptorów GPCR.
  • GPCRM-DOCK – serwis do dokowania ligandów do receptorów GPCR.

Bio-Med