DiSCuS

DiSCuS – Database System for Compound Selection

Głównym celem systemu DiSCuS jest wspomaganie naukowców w analizie danych pochodzących z wielko skalowego wirtualnego screeningu (HTVS), a w szczególności wyselekcjonowaniu związku wiodącego do dalszych badań, syntezy czy zakupu. Aby osiągnąć powyższe DiSCuS posida następujące właściwości:

  • miejsce do organizacji kompleksów ligand-receptor (pochodzących z niezależnych źródeł),
  • narzędzia do oceny jakości tych kompleksów, np. funkcje oceny, szacowanie energii potencjalnej kompleksu, inne parametry chemiczne ligandów oraz ocena ich podobieństwa
  • rozbudowany mechanizm wyszukiwania oraz filtrowania pozwalający na stosowanie operatorów logicznych pomiędzy kryteriami

DiSCuS wspiera przechowywanie danych dotyczących wielu receptorów dla poszczególnych ligandów, przez co można go zastosować do badania selektywności związków chemicznych lub stosowanie różnych konformacji centrum aktywnego. Wszelkie informacje dotyczące DiSCuS (dokumentacja, instrukcja instalacji oraz kod źródłowy) znajdują się na stronie WWW.


Linki:
Referencje:
  • Wójcikowski M, Zielenkiewicz P, Siedlecki P. DiSCuS: an open platform for (not only) virtual screening results management. J Chem Inf Model. 2014 Jan 27;54(1):347-54. doi: 10.1021/ci400587f. Epub 2014 Jan 3. PubMed PMID: 24364790.

Bio-Med