Kontakt

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Lider konsorcjum

adres:Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
tel:+48 22 659 70 72
fax:+48 22 592 21 90
email:secretariate@ibb.waw.pl
www:http://www.ibb.waw.pl/

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

adres:ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel:+48 22 659 85 71
fax:+48 22 822 53 42
email:dyrekcja@nencki.gov.pl
www:http://www.nencki.gov.pl/

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

adres:ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
tel:+48 22 659 91 43
fax:+48 22 659 70 30
email:ibib@ibib.waw.pl
www:http://www.ibib.waw.pl/

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

adres:ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
tel:+48 22 668 52 50
fax:+48 22 668 55 32
email:sekretariat@cmdik.pan.pl
www:http://www.imdik.pan.pl/

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

adres:ul. Pawińskiego 5B; 02-106 Warszawa
tel:+48 22 826 12 81
fax:+48 22 826 98 15, +48 22 826 73 80
email:director@ippt.pan.pl
www:http://www.ippt.pan.pl/

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

adres:ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
tel:+48 22 597 07 00
fax:+48 22 597 07 15
email:secretariat@iimcb.gov.pl
www:http://www.iimcb.gov.pl/

BioCentrum Ochota

adres:ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
tel:+48 22 608 64 90
fax:+48 22 668 55 32
email:jkowalczyk@imdik.pan.pl
www:http://www.biocentrumochota.pan.pl/