Bio-Med

Serwisy w dziale BioMed dotyczą takich zagadnień jak przewlekła białaczka limfocytowa komórkowa czy neuropatologia. Pozwalają symulować onkogenne szlaki sygnałowe, analizować obrazy medyczne oraz rekonstruować trójwymiarowe struktury mózgu ssaków niższych. Ponadto dostępny jest serwis wirtualnego układu oddechowego oraz szereg innych serwisów i baz danych.

Poniżej przedstawione są krótkie opisy poszczególnych serwisów oraz dalsze instrukcje wykorzystania.

Baza danych dla neuropatologii i serwis telemedycyny

Braz zawartości! czytaj dalej »

Baza danych obrazów medycznych i opisów

Braz zawartości! czytaj dalej »

BrainSlices

BrainSlices
Baza danych dwuwymiarowych obrazów tkanki mózgowej w wysokiej rozdzielczości. Serwis umożliwia dodanie, udostępnienie, przeglądanie i pobieranie obrazów tkanki mózgowej wielkości nawet do do 1 GB. Obrazy mogą być dodawane pojedynczo lub w postaci „wsadów” składających się z wielu plików, możliwe jest również nadawanie uprawnień do oglądania obrazów. Przeglądanie obrazów online jest szybkie, gdyż zamiast całego obrazu przesyłany jest jedynie jego faktycznie oglądany wycinek (w.. czytaj dalej »

dbnBIAL

dbnbial-logo
dbnBIAL – aplikacja implementująca dynamiczną sieć bayesowską, opisującą progresję przewlekłej białaczki limfocytowe B-komórkowej, umożliwiająca przewidywanie, jak zmienia się stan zdrowia pacjenta na przestrzeni 25 lat od rozpoznania choroby z uwzględnieniem dostępnej wiedzy na temat danego pacjenta. Opis & Grafika: Opracowana aplikacja dbnBIAL implementuje dynamiczną sieć bayesowską, pozwalającą na przewidywanie zmian w czasie stanu zdrowia pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę.. czytaj dalej »

DiSCuS

discus
DiSCuS – Database System for Compound Selection Głównym celem systemu DiSCuS jest wspomaganie naukowców w analizie danych pochodzących z wielko skalowego wirtualnego screeningu (HTVS), a w szczególności wyselekcjonowaniu związku wiodącego do dalszych badań, syntezy czy zakupu. Aby osiągnąć powyższe DiSCuS posida następujące właściwości: miejsce do organizacji kompleksów ligand-receptor (pochodzących z niezależnych źródeł), narzędzia do oceny jakości tych kompleksów, np. funkcje oceny.. czytaj dalej »

metaBIAL

metabial-logo
metaBIAL – symulator działający on-line, umożliwiający porównywanie skuteczności stosowania różnych opcji chemioterapii i immunoterapii jako pierwszej linii leczenia u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową w odniesieniu do czasu przeżycia bez progresji choroby oraz całkowitego czasu przeżycia. Opis & Grafika Obecnie dostępnych jest wiele opcji leczenia pacjentów chorych na progresywną, objawową przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) opartych na zastosowaniu leków.. czytaj dalej »

NetBIAL

NetBIAL
Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa (PBL-B) jest najczęstszą formą nowotworu dojrzałych limfocytów B z zapadalnością wynoszącą około 4 przypadków na 100 000 osób na rok. Zapadalność rośnie gwałtownie wraz z wiekiem. Około 70% wszystkich przypadków PBL-B diagnozowana jest u osób starszych (w wieku 65 lat lub więcej). Choroba ta częściej dotyka mężczyzn (w stosunku 1,5:1,1). Mediana czasu przeżycia waha się od 1 do ponad 10 lat. Wielu pacjentów przeżywa nawet kilkadziesiąt lat od chwili.. czytaj dalej »

VirRespir

VirRespir
Idea projektu Istnieje szereg modeli układu oddechowego (UO), ale zazwyczaj co najmniej jeden rodzaj zjawisk fizjologicznych albo jest brany pod uwagę w dużym uproszczeniu albo w ogóle jest ignorowany. Na przykład następujące aspekty są często pomijane: wpływ grawitacji i innych czynników na rozkład wentylacji i perfuzji, taki opis matematyczny oskrzeli, który umożliwia poprawną symulację przepływu powietrza podczas zarówno spokojnych wdechów i wydechów jak i forsownych (jak podczas spirometrii).. czytaj dalej »

Zasoby informacyjne dotyczące medycyny molekularnej

wikimedia
Serwis zawiera materiały informacyjne i dydaktyczne dotyczące tematyki medycyny molekularnej. Serwis jest zbiorem opracowanych haseł i tematów w formacie WikiMedia. Strona serwisu: http://bioinfo.imdik.pan.pl/wiki czytaj dalej »

Zintegrowany serwis do modelowania struktur receptorów GPCR i dokowania ligandów

GPCRM –  serwis do modelowania przez homologię struktur receptorów GPCR. GPCRM-DOCK – serwis do dokowania ligandów do receptorów GPCR. czytaj dalej »
1 2