Polskie lustro wybranych baz danych biologicznych

Polskie lustro wybranych baz danych biologicznychInfrastruktura informatyczna IBB PAN została specjalnie przystosowana do kooperacji z największym ośrodkiem bioinformatycznym Europy – European Bioinformatics Institute (EBI). W ramach tej współpracy IBB PAN stał się w pełni funkcjonalnym lustrem serwisów bioinformatycznych i biomedycznych udostępnianych przez EBI.

W ramach pierwszego etapu prac zostały udostępnione następujące bazy danych oraz towarzyszące im serwisy:
  • UniProt Knowledge Database (UniProtKB)
  • Molecular Structure Database (MSD)
  • Biomodels Database i InterPro
  • Ensembl i Ensembl Genome Browser.

Linki:

Bio-Info