MIrOn

MIrOnSerwis MIRON (Modules Interactions Ontologies) umożliwia znajdowanie funkcjonalnych interakcji pomiędzy wprowadzanymi przez użytkownika sekwencjami białek. Analizuje on publikacje naukowe odnoszące się do poszczególnych sekwencji znajdując wspólne specyficzne słowa kluczowe. Wyniki przedstawiane są w postaci interaktywnych grafów pozwalających ocenić siłę funkcjonalnej interakcji oraz jej składowe. Wizualizacja sieci oddziaływań pozwala użytkownikowi na szybkie stawianie bądź weryfikację hipotez naukowych.


Linki:

Bio-Info