Essentia Proteomica

Portal Essentia Proteomica jest oparty na stworzonym w IMDiK oprogramowaniu WeBIAS i służy do publikowania usług bioinformatycznych. Obsługuje on przyjmowanie zapytań za pośrednictwem łatwo definiowalnych formularzy, weryfikację poprawności danych wejściowych, kolejkowanie zadań i wizualizację wyników. Użytkownicy mogą zakładać konta na portalu w celu uzyskania dostępu do archiwalnych wyników obliczeń i innych zaawansowanych funkcji.

Obecnie w ramach portalu Essentia Proteomica udostępniane są następujące usługi:

  • DEDAL – obliczanie uliniowień strukturalnych białek
  • ResiCon – obliczanie podziału struktur białek na dynamiczne domeny na podstawie trajektorii dynamiki molekularnej albo zbioru modeli NMR

Bio-Info