e-LiSe

e-LiSeProgram ten znajduję słowa, które często występują razem z podanym przez użytkownika słowem w abstraktach z bazy danych Medline. Umożliwia to użytkownikowi szybką identyfikacje terminów związanych z danym zagadnieniem biologicznym. Jest on szczególnie przydatny w modelowaniu procesu nowotworzenia, bo pomaga szybko ustalić, które geny uczestniczą danym procesie.

W przypadku programu E-LiSe użyto analizy statystycznej rozkładu normalnego. Za pomocą parametru Z-score identyfikowano słowa, które częściej niż przypadkowo razem pojawiały się w publikacjach.

Interfejs E-Lise przedstawia słowa związane z danym słowem w postaci tabelarycznej i umożliwia nawigacje między abstraktami. System jest dostępny dla użytkownika za pośrednictwem strony WWW.


Linki:
Referencje:
  • Gladki A, Siedlecki P, Kaczanowski S, Zielenkiewicz P. e-LiSe–an online tool for finding needles in the ‚(Medline) haystack’. Bioinformatics 2008 Apr 15;24(8):1115-7.

Bio-Info