Baza projektów (BazaB)

Projekty w IPPT można podzielić na trzy główne kategorie: technologiczne, konstrukcyjne, biotechnologiczne. Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna, mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika oraz modelowanie biomedyczne i zastosowania ultradźwięków w medycynie. Znaczna część badań jest również prowadzona w gałęziach nauki i techniki takich, jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, dynamika stochastyczna, mechanika płynów, oddziaływanie promienia laserowego z powierzchnią metalu, nanofotonika, matematyka stosowana, oraz informatyka stosowana i bioinformatyka.

IPPT-Fot3

Baza danych pozwala wyszukiwać projekty ze względu na różne kryteria: data rozpoczęcia lub zakończenia projektu, tytuł, typ projektu, źródło finansowania, zakład, w którym projekt jest prowadzony, kierownik projektu. Możliwe jest także wyszukiwanie według słów kluczowych, spośród których możemy wymienić: fizyka ośrodków ciągłych, metody komputerowe w mechanice, materiały wielofunkcyjne, z pamięcią kształtu i nanomateriały, mechanika materiałów i plastyczność, mechanika pękania, optymalizacja strukturalna, dynamika nieliniowa, dynamika stochastyczna, oddziaływania elektromagnetyczne, termiczne i mechaniczne w ciałach stałych, technologie i materiały inteligentne, reologia polimerów, mikroprzepływy, bioinformatyka, biomateriały, ultradźwięki w biomedycynie, diagnostyka ultradźwiękowa materiałów, akustyka środowiskowa, laserowa modyfikacja powierzchni, nanofotonika, energia odnawialna, termosprężystość, termoplastyczność, propagacja fal, wibroakustyka, teoria defektów.


Linki:

http://info.grafen.ippt.pan.pl

Bio-Tech