Baza materiałów (MAT)

Baza zawiera dane o własnościach materiałów z różnych grup: betony, materiały aluminiowe, materiały biotechnologiczne. Jest efektem integracji posiadanych wcześniej baz danych i rozszerzenia ich o materiały z takich dziedzin jak medycyna, biotechnologia, nanotechnologia. Dotychczasowe dane zostały ujednolicone i wzbogacone o elementy graficzne.

IPPT-Fot2

Baza materiałów będzie wsparciem dla badań prowadzonych w Instytucie oraz będzie sprzyjać osiąganiu celów badawczych takich jak: rozwój zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych, rozwój metod numerycznych w mechanice konstrukcji i w modelowaniu materiałów, rozwijanie laserowych metod modyfikacji powierzchni, rozwijanie ultradźwiękowych i optycznych metod w zastosowaniu do analizy struktury biomateriałów, modelowanie komórkowych ścieżek sygnałowych oraz rozwijanie urządzeń mikroprzepływowych do sterowania i diagnostyki na poziomie komórkowym.


Linki:

Bio-Tech