Bio-Tech

Celem głównym działu BioTech jest udostępnienie serwisów informatycznych oraz baz danych dla przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i naukowo­badawczych dotyczących informacji o materiałach konstrukcyjnych, obejmująca również materiały do zastosowań medycznych i nanomateriały oraz bazy o projektach finansowanych w Programach Ramowych Unii Europejskiej jako narzędzie wspomagające badania.

Celem pośrednim jest stworzenie w Biocentrum Ochota zintegrowanego systemu serwisów internetowych i baz danych z wykorzystaniem serwerów obliczeniowych w systemie grid oraz udostępnienie „Baza o materiałach” MAT i „Baza o projektach UE” BazaB.

Baza materiałów (MAT)

IPPT-Fot2
Baza zawiera dane o własnościach materiałów z różnych grup: betony, materiały aluminiowe, materiały biotechnologiczne. Jest efektem integracji posiadanych wcześniej baz danych i rozszerzenia ich o materiały z takich dziedzin jak medycyna, biotechnologia, nanotechnologia. Dotychczasowe dane zostały ujednolicone i wzbogacone o elementy graficzne. Baza materiałów będzie wsparciem dla badań prowadzonych w Instytucie oraz będzie sprzyjać osiąganiu celów badawczych takich jak: rozwój zaawansowanych.. czytaj dalej »

Baza projektów (BazaB)

IPPT-Fot3
Projekty w IPPT można podzielić na trzy główne kategorie: technologiczne, konstrukcyjne, biotechnologiczne. Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna, mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika oraz modelowanie biomedyczne i zastosowania ultradźwięków w medycynie. Znaczna część badań jest również prowadzona w gałęziach.. czytaj dalej »

Baza publikacji

IPPT-Fot1
„Baza publikacji” zawiera dane o publikacjach będących efektem prowadzonych w IPPT projektów w różnych dziedzinach badań. Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna, mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika oraz modelowanie biomedyczne i zastosowania ultradźwięków w medycynie. Znaczna część badań jest.. czytaj dalej »